abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Blaasvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Athyriaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.10)
Ecologie & verspreiding
Blaasvaren staat op beschaduwd tot sterk beschaduwd, stikstofarm tot stikstofrijk, vochtig, ± voedsel- en basenrijk, zwak zuur tot meestal kalkrijk, stenige substraat, zelden op humeuze grond. Ze groe... [meer]
 
foto26517
foto14061
foto14126
foto17746
foto19770
foto14062
foto17744
foto17745