abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Bleek bosvogeltje
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Orchidaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een bloeiwijze met drie tot acht bloemen. De bloemen zijn geelachtig wit, hoogstens vier keer zo lang als breed en gaan zelden goed open. Ze zijn eivormig en veel korter dan hun schutblad (behalve de bovenste). De buitenste bloemdekbladen zijn 1,5-2 cm. De top van de lip is stomp, meer breed dan lang en van binnen roodachtig geel. [meer]
Ecologie & verspreiding
Bleek bosvogeltje staat op beschaduwde, vochtige, voedselarme, kalkrijke, stikstofarme tot matig stikstofrijke, humeuze grond. Ze groeit in loofbossen, gemengde loof- en naaldbossen, hellingbossen en... [meer]
 
foto13803
foto19641
foto20763
foto43242
foto43241