abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Bromopsis ramosa subsp. benekenii (Lange) Tzvelev

Bosdravik
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is na de bloei samengetrokken. Elke pluimtak heeft één tot drie aartjes van1½-2½ cm en bevatten drie tot zes bloemen. De meeldraden worden tot drie mm lang. [meer]
Ecologie & verspreiding
Bosdravik staat op zonnige tot licht beschaduwde, vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke, humushoudende, matig stikstofrijke, vaak lemige grond. Ze groeit op lichte plekken in loof- e... [meer]
 
foto18304