abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Lathyrus sylvestris L.

Boslathyrus
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend

Familie:Fabaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Met drie tot twaalf bloemen in lang gesteelde trossen. Ze zijn 1,3-2 cm. De vlag is roze, maar van buiten groenachtig. De zwaarden zijn roodpaars en de kiel is geelachtig groen. De bloeiwijzestengel is ongeveer even lang als het schutblad. [meer]
Ecologie & verspreiding
Boslathyrus staat op zonnige tot half beschaduwde, droge tot vochtige, vrij voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofarme, basen- en kalkrijke, löss- en mergelgrond en op stenige plaatsen. De overb... [meer]
 
foto23443
foto22269
foto27289
foto14043
foto22270
foto22271
foto14042