abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Puccinellia distans subsp. borealis (Holmb.) W.E. Hughes

Bleek kweldergras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (2) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De pluimtakken zijn ruw en staan vrij horizontaal. Na de bloei zijn ze meestal teruggeslagen. De onderste staan met vier tot vijf bij elkaar. De aartjes hebben vier tot vijf bloemen en zijn 4-5 mm lang. De bloemen zijn gemiddeld iets groter dan die van Stomp kweldergras. [meer]
Ecologie & verspreiding
Bleek kweldergras staat op zonnige, open, vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig stikstofhoudende, zwak basische, vaak verdichte, brakke tot zilte klei- en zandgrond. Ze groeit... [meer]
 
foto19626