abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Utricularia intermedia Hayne

Plat blaasjeskruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Lentibulariaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in een 2 tot 4-bloemige tros. Ze zijn heldergeel, gewoonlijk met roodbruine lijnen en 0,9 tot 1,4 cm groot. De spoor is kegelvormig en bijna even lang als de onderlip en evenwijdig aan deze. Plat blaasjeskruid bloeit maar zeer zelden in ons land. [meer]
Ecologie & verspreiding
Plat blaasjeskruid zweeft in zonnig, beschut en ondiep, matig voedselarm, niet vervuild en stikstofarm, zwak zuur tot neutraal water boven een zand- en laagveenbodem, vaak met mineraalrijke kwel of o... [meer]
 
foto15733
foto38697
foto38695
foto38696
foto38698