abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Potamogeton mucronatus Sonder

Puntig fonteinkruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Potamogetonaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren zijn losbloemig en bevatten meestal 3 of 4, heel soms tot 10, groenige bloemen. De aarsteel wordt 2 tot 6 cm lang en is bovenaan verdikt. [meer]
Ecologie & verspreiding
Puntig fonteinkruid staat op zonnige plaatsen in ondiep, stilstaand of zwak stromend, zoet of zwak brak, kalkrijk en matig stikstofrijk water boven een modderige, licht tot matig organische bodem van... [meer]
 
foto32816
foto32037
foto32038
foto32817