abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Juncus capitatus Weigel

Koprus
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Aan de top zit meestal één  bloemhoofdje (maar soms zijn het er twee  of drie) met schutbladen. Het onderste is bladachtig aan de voet verbreed en een stuk langer dan het hoofdje. Dit hoofdje wordt soms geflankeerd door een lang gesteeld en erboven uitstekend hoofdje. De buitenste drie  bloemdekbladen worden tot 0,5  cm en zijn breed vliezig gerand. Verder zijn ze toegespitst in een zich naar buiten krommende punt. De binnenste drie  bloemdekbladen zijn korter, stomp met een stekelpuntje en vliezig, behalve de groene middennerf. Bloemen met  drie  meeldraden. [meer]
Ecologie & verspreiding
Koprus is te vinden op open en warme, zonnige tot licht beschaduwde, basenrijke en fosforarme, vochtige tot natte, matig voedselarme, zwak zure, al of niet humeuze of venige, dichtgeslagen zand- en le... [meer]
 
foto19793
foto19794
foto19795
foto15068
foto19792