abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Dryopteris cristata (L.) A. Gray

Kamvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend

Familie:Dryopteridaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Ecologie & verspreiding
Kamvaren prefereert zonnige tot half beschaduwde, natte, voedselarme tot matig voedselrijke, matig stikstofrijke, zwak zure tot zure bodems (laagveen en stenige plaatsen). Ze is te vinden in veenmosri... [meer]
 
foto13316
foto13402
foto24842
foto24843
foto24844
foto15738