abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Ranunculus hederaceus L.

Klimopwaterranonkel
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Ranunculaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De witte loemen zijn 3-6 mm. De kroonbladen staan schuin omhoog en zijn nauwelijks groter dan de min of meer afstaande kelkbladen. De bloembodem is kaal. [meer]
Ecologie & verspreiding
Klimopwaterranonkel komt verspreid voor op de pleistocene zandgronden:van noord Drenthe via Twente en Limburg tot west Brabant. Zij is lokaal vrij algemeen in zeer ondiep stromend water van kwelsloten... [meer]
 
foto27857
foto28146
foto25121
foto25122
foto27856
foto28144
foto28145
foto16356
foto25120
foto37188
foto20029