abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Pyrola minor L.

Klein wintergroen
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Ericaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 5-7 mm grote, overhangende bloemen zijn bleekroze en worden later iets oranjeachtig. Verder zijn ze bolvormig, vaak vrijwel gesloten en gaan ze nooit wijd open. De kelkslippen zijn driehoekig-eirond en zitten tegen de kroon aangedrukt. De stijl is recht en steekt niet buiten de kroon uit. Ook is de stijl niet verdikt en heeft vijf  stervormig uitgespreide stempellobben. [meer]
Ecologie & verspreiding
Klein Wintergroen geeft de voorkeur aan licht beschaduwde tot beschaduwde, droge tot vochtige, stikstof- en voedselarme, zwak zure tot zure, maar basenrijke en soms iets kalkhoudende, humeuze zand-, l... [meer]
 
foto13509
foto22707
foto24933
foto24934
foto24935
foto23675
foto19394
foto22706