abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Marsilea quadrifolia L.

Klaverbladvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Marsileaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onbestendige soort
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd / adventief
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.5)
Habitatrichtlijn bijlagen II+IV
Ecologie & verspreiding
Klaverbladvaren staat op zonnige, matig voedselrijke, basenrijke, matig stikstofrijke tot stikstofrijke, matig kalkrijke tot kalkarme, basische tot zwak zure leem- en slibgrond. De warmteminnende soor... [meer]
 
foto19556
foto19557
foto19558