abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Muscari comosum (L.) Mill.

Kuifhyacint
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Asparagaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Middellandse Zeegebied
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen een 10-25 cm lange, losse tros. Onderaan zitten de vruchtbare bloemen met een bruinachtige kroonbuis en groenwitte slippen. Bovenaan zitten een paar rechtopstaande, blauwpaarse, lang gesteelde en onvruchtbare bloemen. [meer]
Ecologie & verspreiding
Kuifhyacint kan in de duinen worden beschouwd als een zoomplant. De soort groeit op droog, humus- en kalkhoudend zand temidden van struwelen, aan de rand van loofbossen en soms in wegbermen. In Nederl... [meer]
 
foto12679
foto25750
foto12148
foto25751