abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Salvinia natans (L.) All.

Kleine vlotvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (2) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Salviniaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst (2012): Verdwenen uit Nederland
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Midden-Europa
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.5)
Habitatrichtlijn bijlage II
Ecologie & verspreiding
Vlotvarens hebben geen wortels, op de dunne, dicht behaarde stengels staan de bladen in 3-tallige kransen ingeplant. De bovenste 2 bladen van ieder drietal drijven en zijn ongedeeld, het 3e blad is on... [meer]