abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

Kogelbies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd tussen 1975 en 1999
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze lijkt aan de zijkant uit te treden en met  één  tot tien  bolronde hoofdjes, die zijn samengesteld uit dicht opeengepakte 2,5-4 mm lange aren. De hoofdjes zijn vrijwel zittend tot gesteeld. De kluwens zijn 3-15 mm breed. [meer]
Ecologie & verspreiding
Kogelbies staat op zonnige en vrij open, vochtige tot natte, matig voedselrijke, kalkrijke en vaak verstoorde zand- en leemgrond, vaak op plekken met kwel of een sterk wisselende waterstand (winterse... [meer]
 
foto18233
foto18234
foto28475
foto28477
foto38188