abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Schoenus nigricans L.

Knopbies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is hoofdjesachtig, 1-1½ cm lang en bevat vijf tot vijftien  zwartbruine, afgeplatte, langwerpige aartjes. Meestal zitten er 2 schutbladen aan de voet. Het onderste steekt vaak boven de bloeiwijze uit en is 2-5 cm, maar soms tot 10 cm lang en is aan de voet schedeachtig verbreed. De helmknoppen worden tot bijna 0,5  cm lang. De stijl is lang, heeft drie  stempels en is aan de voet iets verdikt. De kafjes zijn glanzend zwartbruin. De onderste twee  tot vier  kafjes hebben geen bloem. Daarop volgen meestal drie  kafjes met volledig ontwikkelde bloemen en daarna nog eens twee  met onvolledig ontwikkelde bloemen. [meer]
Ecologie & verspreiding
Knopbies groeit op zonnige, natte, voedselarme tot matig voedselrijk, zwak zure tot basen- en kalkrijke, uitgesproken stikstofarme tot stikstofarme, zoete of ontziltende zandgrond, verder ook op leem... [meer]
 
foto25396
foto20808
foto20809
foto12150
foto12149
foto38107
foto12998
foto13124