abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Carex hartmanii Cajander

Kleine knotszegge
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (2)

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bovenste aar heeft aan de voet slechts enkele mannelijke bloemen, waardoor deze bij vruchtrijpheid nauwelijks knotsvormig is, maar meer kort cylindervormig. De andere drieof vier  aren zijn vrouwelijk. De bovenste aren zitten dicht tegen de topaar aangedrukt. [meer]
Ecologie & verspreiding
Kleine Knotszegge groeit in ons land slechts in een vochtige duinvallei op Terschelling. Ze is hier al sinds 1950 bekend, maar werd pas in 1966 als dusdanig herkend; voordien werd het materiaal aangez... [meer]
 
foto18835