abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Sparganium natans L.

Kleinste egelskop
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Sparganiaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloeiwijze is niet vertakt en bevat één  tot drie  vrouwelijke bloemhoofdjes, zonder of met een steel, die in de oksels van een schutblad zitten en één  mannelijk hoofdje aan de top van de bloeiwijze. Alle hoofdjes staan op enige afstand van elkaar. De bloemen zijn witgeel. De stempel is langwerpig-eirond en, minder dan 1 mm lang. De schutbladen hebben een verbrede voet. [meer]
Ecologie & verspreiding
Kleinste egelskop zweeft of staat in zonnig, ondiep, stilstaand of zwak stromend, basenrijk, stikstofarm, voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur water boven een zand-, leem- of veenbodem met een... [meer]
 
foto38665
foto38667
foto20996
foto32299
foto38666
foto32297
foto20997
foto32298