abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Cuscuta epithymum (L.) L.

Klein warkruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Convolvulaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen dichtbloemige, ronde kluwens. Ze zijn klokvormig, rozewit, vijftallig en 3-4 mm. Ze verspreiden een duidelijke geur. Verder hebben ze afstaande, eironde, slippen. De kroonslippen zijn toegespitst, tongvormig en regelmatig gewimperd. Ze liggen tegen het vruchtbeginsel aan. In net geopende bloemen zijn de twee  stijlen en de draadvormige stempels langer dan het vruchtbeginsel en steken dan buiten de kroon uit. [meer]
Ecologie & verspreiding
Klein warkruid staat op open zonnige, droge, voedselarme, stikstofarme, kalkarme tot kalkrijke zand- en leemgrond. Ze groeit op heiden, in de duinen en in lage schrale graslanden, o.a. in kalkgrasland... [meer]
 
foto24930
foto24931
foto24932
foto27409
foto15330
foto22503
foto27410
foto18092
foto27408