abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Cynosurus cristatus L.

Kamgras
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Afwijkende telwijze:bloeistengels
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De dichte bloempluim is lijnvormig (4-10 cm) met zeer korte zijassen. De hoofdas is zigzagsgewijs heen en weer gebogen en heeft twee  rijen aartjeskluwens, die naar één  kant van de hoofdas zijn gekeerd. De kelkkafjes zijn smal, gekield, grotendeels vliezig en hebben één  nerf. Ze komen niet tot aan de top van het aartje. De vruchtbare aartjes hebben elk een onvruchtbaar kamvormig aartje aan de voet. [meer]
Ecologie & verspreiding
Kamgras staat op een zonnige, vochtige, basen- en matig voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende bodem die uit allerlei grondsoorten kan bestaan, maar het meest nog op klei en leem. Begrazing bevorder... [meer]
 
foto12594
foto13080
foto20212
foto27124
foto18061
foto19079
foto20911
foto27094
foto23256