abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Chaerophyllum bulbosum L.

Knolribzaad
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Apiaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemschermen bestaan uit vijf  tot twaalf  stralen. De witte kroonbladen zijn kaal. Er zijn nul  tot twee  omwindselbladen en vier  tot acht  omwindseltjes. Deze laatste zijn meerbladig, meestal kaal en verschillend van hoogte. [meer]
Ecologie & verspreiding
Knolribzaad groeit op zonnige tot halfbeschaduwde, warme plaatsen op natte, zeer voedselrijke grond (zand, zavel, klei en stenige plaatsen). Ze is te vinden in natte ruigten, in en langs rivierbegelei... [meer]
 
foto25305
foto25307
foto15498
foto15497
foto18224
foto18226
foto25306