abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Apium repens (Jacquin) Lag.

Kruipend moerasscherm
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Apiaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.5)
Habitatrichtlijn bijlagen II+IV
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemschermen zijn voorzien van lange stelen en bestaan uit drie tot zes stralen. De kroonbladen zijn wit en hebben soms een iets hartvormige top. Er zijn drie tot zeven omwindselblaadjes. [meer]
Ecologie & verspreiding
Kruipend moerasscherm verlangt zonnige, open plekken op natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, zwak zure veen- of kleibodems, die ’s winters ondiep overstroomd worden. Ze groe... [meer]
 
foto14526
foto14527
foto14528
foto15888
foto15890
foto15891
foto23504
foto28024
foto30747
foto30745
foto15889
foto23497
foto23502
foto30746