a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy

Tere stekelvaren
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Dryopteridaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: komt incidenteel als wilde soort voor
Ecologie & verspreiding
Tere stekelvaren geeft de voorkeur aan half beschaduwde tot beschaduwde, vrij droge tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, uitgesproken stikstofarme tot stikstofarme, zwak zure tot zure, ka... [meer]