a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Potamogeton pusillus L.

Tenger fonteinkruid
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Potamogetonaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn groenig. De aren zijn vrij los. De aarstengel is 2 tot 3 keer zo lang als de aar. [meer]
Ecologie & verspreiding
Tenger fonteinkruid prefereert zonnige plaatsen in ondiep, stilstaand of zwak stromend, matig voedselrijk tot voedselrijk, zoet of brak, zwak basisch tot neutraal, kalkhoudend water boven een bodem va... [meer]
 
foto38177
foto31632
foto38176
foto31629
foto31630
foto31631
foto19827