a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Amaranthaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003kosmopoliet
Ecologie & verspreiding
Trosaardbeispinazie staat op open, droog tot vochtige, iets ruderale, zonnige, kalkrijke, voedsel- en stikstofrijke, zandige, lemige, kleiige en grindige bodems. Ze groeit op bouw- en moesland, in rui... [meer]