a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Juncus tenuis Willd.

Tengere rus
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Noord-Amerika
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is tamelijk rijkbloemig, vaak min of meer samengetrokken of soms losbloemig en wordt tot 20 cm lang. Vaak steken 1 of 2 schutbladen boven de bloeiwijze uit. De 6 bloemdekbladen hebben 3 nerven. Ze zijn strokleurig met een vliezige rand. Ze zijn onderling ongeveer even lang en hebben een maximaal ½ cm lange, langwerpig, zeer spitse top. [meer]
Ecologie & verspreiding
Tengere rus is te vinden op vrij open, zonnige tot licht beschaduwde, verstoorde plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, basen- en matig stikstofrijke, zwak zure, kalkarme en v... [meer]
 
foto13497
foto23314
foto29331
foto18780
foto22072
foto27539
foto29329
foto29330
foto32070
foto32071
foto32072
foto32069
foto18779
foto23313