a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Brassicaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Ecologie & verspreiding
Tuinkers kan efemeer worden aangetroffen in oude, verwaarloosde tuinen en op braakliggende grond, in bermen en nieuw ingezaaide graslanden, op haven-, stort- en opgespoten terreinen, in stedelijk gebi... [meer]
 
foto24270
foto24271
foto24272