a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Carex dioica L.

Tweehuizige zegge
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (7) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Ernstig bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer sterk achteruitgegaan (75-100%)
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten). Aan de stengeltop staat slechts 1 aar. Bij mannelijke planten is deze spoelvormig, bleekbruin en tot 1½ cm lang. Vrouwelijke planten hebben een compacte, eivormige, donkerbruine, zelden meer dan 1 cm lange aar. De bloemen hebben 2 stempels. [meer]
Ecologie & verspreiding
Tweehuizige zegge is een zeer zeldzame soort van natte blauwgraslanden en min of meer kalkrijke moerassen, met name in de oostelijke helft van Nederland. Carex dioica is zeer sterk achteruit... [meer]
 
foto14618
foto14619
foto14617
foto14620
foto19686
foto29431
foto29429
foto40633
foto14616
foto29430
foto30874