a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (6) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Telwijze:groeiplaats m2
Uiterlijkbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Lees de volledige beschrijving van de plant [meer]
Ecologie & verspreiding
Tweerijige zegge is een vrij algemene soort van min of meer vochtige, niet al te voedselrijke graslanden en moerassen, soms ook in het water groeiend aan de oever van plassen. Ze vormt wortelstok... [meer]
 
foto14590
foto13112
foto12724
foto29432
foto29433
foto12723
foto18808
foto18809