a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Anagallis tenella (L.) Murray

Teer guichelheil
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Primulaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn rozerood, soms wit, 0,6 tot 1 cm groot en iets klokvormig. Verder zijn ze 5-delig en staan ze op lange, slanke stelen. De kroonbladen zijn 2 tot 3 keer zo lang als de kelk. De helmdraden zijn dicht behaard en aan de voet vergroeid tot een kokertje. [meer]
Ecologie & verspreiding
Teer guichelheil, die een hoofdzakelijk West- en Zuidwest-Europees areaal heeft, staat op zonnige, open plekken op natte, voedselarme, zwak zure, al of niet kalkrijke zandgrond, zandige veen- of leemg... [meer]
 
foto19809
foto18763
foto15011
foto31813
foto15012
foto14102
foto18762
foto20850
foto25592
foto25593
foto25594
foto25595