a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend en bloei

Familie:Liliaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Ecologie & verspreiding
Turkse lelie staat op beschaduwde tot half beschaduwde, zwak basische, matig stikstofrijke, vochtige en losse, humeuze en doorlatende, voedsel- en kalkrijke zand-, leem- en kalkbodems. Ze groeit voora... [meer]
 
foto19808
foto26685
foto26686
foto20588