a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Agrostis castellana Boiss. & Reut.

Tweetoppig struisgras
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is piramidevormig en minder ijl dan die van Gewoon struisgras. [meer]
Ecologie & verspreiding
Op grote schaal ingezaaid in grasmengsels voor bermen en gazons.Deze soort is erg lastig te onderscheiden van de hybride Agrostis x fouilladeana. Mogelijk heeft al het Nederlandse materiaal betrekking... [meer]