a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (2) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Monitoring
Telwijze:groeiplaats m2
Uiterlijkbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Lees de volledige beschrijving van de plant [meer]
Ecologie & verspreiding
Tweenervige zegge werd voor het eerst in ons land gevonden in 1982. Ze werd toen als adventief beschouwd. Ondertussen heeft de soort het bij Arnhem, op een voormalige kapvlakte, al meer dan dertig jaa... [meer]