a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Juncus balticus Willd.

Noordse rus
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande bloemen groeien in een tamelijk losse bloeiwijze met schuin tot recht omhoog staande, vaak iets S-vormig gebogen takken. De helmknoppen zijn 1 tot 1½ mm lang en 1½ tot 2 keer zo lang als de helmdraden. [meer]
Ecologie & verspreiding
Noordse rus staat op zonnige, vaak open, matig voedselrijke, neutrale tot meestal kalkhoudende, vochtige tot vaak natte, humusarme, niet te zilt duinzand en laagveen. Ze groeit in natte duinvalleien,... [meer]
 
foto16868
foto17010