a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Rumex longifolius DC.

Noordse zuring
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Polygonaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd / adventief
Ecologie & verspreiding
Noordse zuring staat op open tot grazige, zonnige tot iets beschaduwde, matig warme tot warme, vochtige en voedselrijke, basenrijke en uitgesproken stikstofrijke bodems. De overblijvende plant groeit... [meer]