a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Polygonaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Toxiciteit:Bron: Marco Roos en Leni Duistermaat (2020) in Heukels' Flora 24e ed. (met aanvullingen FLORON)Giftige plant (hele plant)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd: adventief / verwilderend
Ecologie & verspreiding
Noordse zuring staat op open tot grazige, zonnige tot iets beschaduwde, matig warme tot warme, vochtige en voedselrijke, basenrijke en uitgesproken stikstofrijke bodems. De overblijvende plant groeit... [meer]