a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.

Naaldwaterbies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren zijn sigaarvormig, 2 tot 5 mm lang en 2 mm breed. Ze bevatten hoogstens 15 bloemen. Meestal zijn het er tussen de 4 en 11. De stijl heeft 3 stempels. Het onderste kafje (soms zonder bloem) omvat de aarspil helemaal maar is even groot als de andere kafjes. De kafjes zijn bruin en wit gerand. [meer]
Ecologie & verspreiding
Naaldwaterbies staat in open en zonnige, zelden licht beschaduwd, ondiep, soms wat dieper, voedselarm tot matig voedselrijk, basen- en ± stikstofarm, meestal zwak zuur water met een weinig organische... [meer]
 
foto26200
foto27925
foto12807
foto26199
foto27232
foto38469
foto22880
foto26198