abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Luronium natans (L.) Raf.

Drijvende waterweegbree
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (10) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Alismataceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012sterk achteruitgegaan (50-75%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.5)
Habitatrichtlijn bijlagen II+IV
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen komen boven water. Ze staan op lange stelen in de bladoksels. Na de bloei kromt de steel naar beneden. De 2 cm grote kroon is wit met een gele nagel. Er zijn zes  meeldraden. [meer]
Ecologie & verspreiding
Drijvende waterweegbree is een plant van helder, voedselarm tot matig voedselrijk (fosfaatarm), zwak zuur water. Ze komt voor in laaglandbeken, vennen, kanalen en poelen. Het is een vrij zeldzame soor... [meer]
 
foto12346
foto23869
foto27285
foto13433
foto23870
foto27286
foto27582
foto34745