abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Carex trinervis Degland

Drienervige zegge
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (5) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloeiwijze is min of meer compact met één  of meer mannelijke aren en daaronder twee  of meer vrouwelijke aren. De rechtopstaande aren hebben vrijwel geen steel, behalve de topaar. Het onderste schutblad is bladachtig, gootvormig, heeft een afgeronde rug, geen schede en komt boven de bloeiwijze uit. De vrouwelijke aren zijn knotsvormig en worden tot meer dan 0,5 cm breed en tot 4 cm lang. De vrouwelijke bloemen hebben twee  stempels. De tot 3 mm lange kafjes zijn naar de rand bruin, in het midden groen en hebben een kiel met drie  nerven. [meer]
Ecologie & verspreiding
Drienervige zegge staat op vrij open, zonnige tot licht beschaduwde vochtige tot natte, zoete tot brakke, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond, bestaande uit duinzand, zand met leem in de... [meer]
 
foto12567
foto17960
foto21981
foto27098
foto27099
foto27100
foto27101
foto21982
foto27102
foto27512