abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Parapholis strigosa (Dumort.) C.E. Hubb.

Dunstaart
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aar bestaat uit twee  rijen, is recht of zwak gekromd en wordt 1-1½ mm breed en 4-7 mm lang. Voor het opengaan is de aar cilindervormig (het lijkt dan net een stengel). Elk aartje bevat één  bloem, die verscholen is in een uitholling van de aaras en afgedekt wordt door de twee  kelkkafjes, die naast elkaar op de aaras zitten. Vlak onder ieder aartje heeft de aaras een gewricht. De kelkkafjes zijn smal, spits en allemaal ongeveer even lang. Verder hebben ze een scherpe punt, drie  of vijf  nerven en zijn even lang als het hele aartje. De grote helmknoppen zijn wit. [meer]
Ecologie & verspreiding
Dunstaart staat op open, zonnige, vaak min of meer verstoorde plekken op natte, matig voedselrijke, matig stikstofarme, zilte, bij voorkeur slibhoudende zandgrond waar het zoutgehalte sterk wisselt. D... [meer]
 
foto16500
foto12598
foto13159
foto13160
foto19628
foto19629
foto12599
foto23028