abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Smyrnium perfoliatum L.

Doorwaskervel
algemeen | ecologie & verspreiding | flora's (1) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Apiaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003niet-ingeburgerd / adventief
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Zuid-Europa
Ecologie & verspreiding
Doorwaskervel staat op zonnige tot beschaduwde, vochtige tot droge, voedsel- en stikstofrijke, verstoorde en vaak stenige grond. Ze groeit in bossen en bosranden, in struwelen en ruigten en op ruderal... [meer]
 
foto13242
foto23836
foto23837
foto31718
foto37998
foto41419
foto34248
foto15496
foto23838