abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Festuca arenaria Osbeck

Duinzwenkgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (2) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in rechtopstaande, vrij losse of min of meer samengetrokken pluimen van 0,6-1,5 cm met schuin omhoog staande takken. De aartjes zijn 0,7-1 cm lang en bevatten vier  tot zes, paarsrode of geel-bruinige bloemen. De naald van het onderste kroonkafje is 1-2 mm lang. De onderste zijas van de pluim is ongeveer half zo lang als de pluim. [meer]
Ecologie & verspreiding
Duinzwenkgras (Festuca arenaria) is de grootste vertegenwoordiger uit de verwantschap van Rood zwenkgras (Festuca rubra). De soort is in alle delen forser dan de andere soorten uit dit complex, maar h... [meer]
 
foto13146
foto23894
foto23895