abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Vulpia ciliata subsp. ambigua (Le Gall) Stace & Auquier

Duinlangbaardgras
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (2) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Poaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd tussen 1975 en 1999
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen samen een rechtopstaande pluim, die vaak paars is aangelopen en meestal korter is dan 1 dm, maar soms langer. De aartjes bevatten meer onvruchtbare dan vruchtbare bloemen. Slechts één  of twee  onderaan het aartje zijn vruchtbaar. Het onderste kelkkafje is 0,2-1 mm lang. De aartjes, zonder de naalden, worden 0,5 -0,7 cm lang. Lemma (het onderste schubvormige blaadje van een afzonderlijke bloem) van de onderste bloem 4-6 mm lang en kaal. [meer]
Ecologie & verspreiding
Duinlangbaardgras is te vinden op zonnige en open, warme en droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, neutrale, al of niet betreden zandgrond en ruderale plaatsen. De eenjarige plant groeit voo... [meer]