abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
kaart
Juncus filiformis L.

Draadrus
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend

Familie:Juncaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is klein, vrij los en weinig of niet vertakt. Meestal staan er niet meer dan tien  bloemen bij elkaar. De bloembladen zijn wittig en fijn toegespitst. [meer]
Ecologie & verspreiding
Draadrus staat op zonnige, natte, matig voedselarme, vrij zure, stikstofarme, meestal basenarme, humeuze grond, die bestaat uit zand, leem, laagveen of kleiig veen. Ondergronds is stilstaand of bewege... [meer]
 
foto23855
foto23856
foto27887
foto37618
foto17520
foto23427
foto17519