a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (4) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Dryopteridaceae
Groep:varens (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Gevoelig
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd tussen 1975 en 1999
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Ecologie & verspreiding
Lansvaren staat op matig tot sterk beschaduwde, basenrijke, droge tot vochtige, matig voedselrijk, stikstofarme, zure tot kalkrijke zandgrond en op stenige plaatsen. Ze groeit in bossen, langs beschad... [meer]
 
foto25817
foto25816
foto13403
foto25815
foto14625
foto52295
foto13735
foto52332
foto52333