a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & S.I. Warwick

Liggende raket
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (1) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Brassicaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Verdwenen uit Nederland
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012verdwenen
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003ingeburgerd in de 19de eeuw
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003West-Europa
Bescherming:Wet Natuurbescherming: beschermde soort (art. 3.5)
Habitatrichtlijn bijlage II
Uiterlijkbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Lees de volledige beschrijving van de plant [meer]
Ecologie & verspreiding
Liggende raket staat op open, voedselrijke, vochtige tot natte, matig stikstofrijke, basenrijke, meestal kalkhoudende bodem. De warmteminnende pioniersoort groeit op periodiek overstroomde, zandige, k... [meer]