a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (6) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Equisetaceae
Groep:paardenstaarten (sporenplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Telwijze:groeiplaats m2
Ecologie & verspreiding
Lidrus staat op zonnige, vochtige tot natte, stikstofarme, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, meestal verstoorde bodems met een gesloten of vrij vaak open vegetatie en met sterk wisselende gron... [meer]
 
foto25865
foto12484
foto27545
foto58596
foto58597
foto23145
foto30797