a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (6) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Fabaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Toxiciteit:Bron: Marco Roos en Leni Duistermaat (2020) in Heukels' Flora 24e ed. (met aanvullingen FLORON)Giftige plant (vooral vruchten, zaden, pollen)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Uiterlijkbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Lees de volledige beschrijving van de plant [meer]
Ecologie & verspreiding
Lathyruswikke staat op open, zonnige, droge, stikstof- en voedselarme, neutrale tot basische, kalkhoudende en grazige zandgrond. Ze verdraagt geen overstuiving, schaduw en bemesting. De eenjarige plan... [meer]
 
foto14183
foto16964
foto16965
foto25825
foto14184
foto25824
foto26784
foto25229
foto12460