a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Rubiaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Telwijze:groeiplaats m2
Uiterlijkbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Lees de volledige beschrijving van de plant [meer]
Ecologie & verspreiding
Liggend walstro groeit op zonnige tot matig beschaduwde plaatsen op droge tot iets vochtige, voedselarme, zure, kalkarme bodems van zand, leem en veen. De soort is een typische bewoner van het heidela... [meer]
 
foto16975
foto25905
foto25906
foto15114
foto15113
foto21739