a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Salicornia procumbens Sm.

Langarige zeekraal
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (3) | taxonomie | herkenning | feedback (0)

Familie:Amaranthaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Afwijkende telwijze:groeiplaats m2
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een eindstandige aar, die tot 10 cm lang wordt. De bloemen groeien met 3 bijeen. Ze hebben ongeveer even grote dekseltjes. De rand vertoont aan de top een knik. De helmknoppen zijn groter dan die van Kortarige zeekraal. [meer]
Ecologie & verspreiding
Langarige zeekraal staat op open en zonnige, natte en voedselrijke, zilte zand- en zandgrond. De eenjarige plant groeit vooral in de getijdenzone beneden de gemiddelde hoogwaterlijn, voornamelijk op s... [meer]
 
foto19636
foto19632
foto16952
foto19634
foto19635
foto16953
foto42575
foto42576
foto42577
foto42584
foto13350
foto27748
foto27749
foto19633