a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (7) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Rosaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012vrij zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Uiterlijkbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Lees de volledige beschrijving van de plant [meer]
Ecologie & verspreiding
Liggende ganzerik is een soort van open natte, 's zomers droogvallende, voedselrijke grond aan rivieroevers en daarop lijkende plekken met omgewerkte grond. De bloemen zijn kleiner en fletser dan bij... [meer]
 
foto15725
foto32406
foto25915
foto32403
foto32404
foto32405
foto32407
foto32578
foto53431
foto15722
foto25913